AMAZONE en Schmotzer starten gezamenlijk akkerbouwkundig proefproject Controlled Row Farming (CRF)

augustus 4, 2020

AMAZONE en Schmotzer Schoffeltechniek gaan dit jaar samen met AGRAVIS Raiffeisen AG een veldproef starten onder de titel Controlled Row Farming (CRF). Het gaat om een nieuwe rijen gerelateerde akkerbouw met aandacht voor biodiversiteit.

Onder de titel “Controlled Row Farming” (CRF) wordt een geheel nieuwe landbouwmethode voor de landbouw gepresenteerd, waarbij elke gewas gerelateerde maatregel wordt uitgevoerd in relatie tot een vaste rij.

De visie van het agro-ecologische akkerbouwsysteem CRF bestaat uit het op de behoefte afgestemde gebruik van middelen om passende opbrengsten en resultaten te behalen in combinatie met een maximale bijdrage aan de biodiversiteit. Het doel moet zijn om de biodiversiteit intensief te bevorderen en tegelijkertijd een hoge efficiëntie in de landbouw te bereiken. Beide doelen moeten niet alleen onderling worden afgestemd, maar moeten elkaar ook ondersteunen.

Alle gewassen worden in het CRF-concept op een rijenafstand van 50 cm geteeld, waarbij het graan in dubbele rijen wordt gezaaid. Afhankelijk van de gewasrotatie kan de rij 25 cm worden verschoven, bijvoorbeeld om de waarde van het onder gezaaide voorgewas te gebruiken. Zaaien gebeurt meestal in combinatie met rijgerichte bemesting. De gewasbescherming is overwegend rij-gerelateerd door middel van strooksgewijze toediening en met dropleg-systemen in de hogere bestanden. Alle bewerkingen worden altijd uitgevoerd met zeer nauwkeurige tracking met behulp van RTK-GPS en camerabesturing.

De schoffeltechniek wordt gebruikt voor mechanische onkruidbestrijding in combinatie met rijafhankelijke gewasbescherming, gerichte bemesting en zaaien van begeleidende planten tussen rijen. Deze begeleidende planten – zonder direct contact met bemesting en gewasbescherming – leveren een positieve bijdrage aan de fytosanitaire ondersteuning van het hoofdgewas, bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. Afhankelijk van het gewas en het weer worden deze begeleidende planten actief in het bestand beheerd om de oogst van het hoofdgewas veilig te stellen.
In de CRF-experimenten worden twee verschillende intensiteiten vergeleken: één variant richt zich op de maximale opbrengst met weinig concurrentie van begeleidende planten. De tweede variant richt zich op biodiversiteit met een verminderde intensiteit van kunstmest en gewasbeschermingsinspanningen. Voor de beide CRF-varianten worden twee intensiteitsniveaus van het gebruikelijke gebiedsbeheer met elkaar vergeleken.

Het 10 ha grote testperceel op het AMAZONE-testterrein in Wambergen ligt in de directe omgeving van de AMAZONE-hoofdvestiging in Hasbergen-Gaste. Typisch voor de regio is de zesdelige vruchtwisseling met graan en maïs. Het is gericht op de teelt van koolzaad en peulvruchten en voor intensieve teelt volgens duurzame principes. Met de gelijktijdige teelt van vier gewassen in vier varianten op één perceel, wordt een goede basis gelegd voor een intensieve uitwisseling met de mensen uit de praktijk.

De akkerbouwexperts en ontwikkelaars van AMAZONE en Schmotzer Schoffeltechniek zullen in de proeven nieuwe technologieën en werktuigen ontwikkelen en testen. AGRAVIS verkoopadvies voor plantenteelt draagt ​​met zijn specialistische kennis bij aan het selecteren van de juiste rassen en middelen voor het CRF-systeem. Bovendien ondersteunen de experts van AGRAVIS Digital GmbH en AGRAVIS Technik bij de selectie van nieuwe methoden en technologieën. Het gebruik en testen van diverse digitale methoden, van perceelregistratie en machinegebruik tot de beoordeling van het bestand en de evaluatie van de opbrengsten, is een natuurlijk onderdeel van het CRF-project.

 

 

Meer informatie leest u op: www.controlled-row-farming.de