140 jaar AMAZONE: “Ideeën voor onze toekomst”

Toen Heinrich Dreyer op 1 mei 1883 de onderneming “H. Dreyer Fabrik voor landwirtschaftliche Maschinen und Geräte” in Gaste bij Osnabrück oprichtte, kon hij niet vermoeden dat Amazone zich ooit tot een van de wereldwijd toonaangevende fabrikanten van landbouwmachines zou ontwikkelen. Sinds nu al 140 jaar biedt de familieonderneming innovatieve producten voor de landbouw aan.

Een succesverhaal
De oprichter Heinrich Dreyer startte in 1883 eerst met de productie van een graanreinigingsmachine en zag al heel vroeg: “We moeten de wereld in.” Zo werden al in 1906 de eerste graanreinigingsmachines in Valparaiso in Chili verkocht en hiermee werd de basis voor de sterke export van de huidige AMAZONE-groep gelegd. Heinrich Dreyer’s zonen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zorgden de volgende jaren voor belangrijke mijlpalen in de productontwikkeling en dragen tot vandaag bij aan het succesverhaal. Vooral in de jaren 60 ontwikkelden de tweeschijven-aanbouwkunstmeststrooiers ZA en de legendarische zaaimachine D4 zich tot ware bestsellers. De productiecapaciteiten moesten worden uitgebreid en zo ontstond de eerste vestiging in Hude bij Oldenburg, die in 2009 met de locatie Hude-Altmoorhausen voor de productie van moderne grootschalige zaaitechniek werd uitgebreid. Met de intrede in de grondbewerking ontwikkelde AMAZONE als eerste fabrikant aftakas aangedreven machines voor de combinatie met zaaimachines. Sinds 1998 worden bovendien passief werkende grondbewerkingsmachines met de dochteronderneming BBG Bodenbearbeitungsgeräte uit Leipzig op de markt gebracht.

In de loop van de geschiedenis moesten telkens weer ook moeilijke tijden overwonnen worden. Maar de familie Dreyer slaagde er gedurende alle generaties in om de onderneming op een stevige groeikoers te houden. De productie werd permanent uitgebreid en het productportfolio werd aangevuld met nieuwe expertises. Zo heeft AMAZONE in 2016 door de overname van de ploegenproductie van de firma Vogel & Noot in het Hongaarse Mosonmagyaróvár zowel het grondbewerkingsprogramma alsook de productiecapaciteiten duidelijk vergroot. In aanvulling op de fabrieken in Gaste en Leeden werd in 2018 de nieuwbouw van de productiefabriek in Bramsche noordelijk van Osnabrück geopend. Moderne montagehallen bieden daar plaats voor een variantenrijke productie van ook grote machines alsook een algemene optimalisatie van de logistiek in de drie fabrieken. Sinds 2019 behoort bovendien Schmotzer Hacktechnik in Bad Windsheim tot de ondernemingsgroep. Dit was een belangrijke stap voor de uitbreiding van het assortiment op het gebied van plantenverzorging.

Waarden uit het verleden verder ontwikkelen
Tot de kerncompetenties van AMAZONE behoren vandaag de actief en passief werkende grondbewerkingstechniek, zaaimachines en precisiezaaimachines, kunstmeststrooiers en gewasbeschermingsspuiten. Een andere pijler is de productie van gemeentelijke machines voor het park- en gazononderhoud en de winterdienst, die in Forbach/Frankrijk is gevestigd. In het laatste boekjaar 2022 bestond de AMAZONE-groep uit negen productielocaties en had AMAZONE in het totaal meer dan 2000 medewerkers. Het exportaandeel bedroeg in 2022 80%. Hoofdzetel en hoofdfabriek van de AMAZONE-groep is ook vandaag nog de bij Hasbergen bij Osnabrück behorende deelgemeente Gaste. De aandelen van de onderneming zijn volledig in handen van de families Dreyer. Nadat Prof. Dr. h.c. Heinz Dreyer († 17 februari 2023) en zijn neef Klaus Dreyer meer dan 50 jaar aan het roer van de groep stonden, heeft al vele jaren de 4e generatie met de beide eigenaars Christian Dreyer en Dr. Justus Dreyer de verantwoordelijkheid. “De baanbrekende successen uit het verleden willen we voortzetten, zodat de landbouw wereldwijd voor onze innovatieve oplossingen voor de intelligente gewasproductie kiest”, aldus de beide eigenaars. “We zijn onze voorouders grote dank verschuldigd. De waarden die ze hebben gecreëerd, willen we duurzaam verder ontwikkelen en tegelijk willen we de uitdagingen van de toekomst met vertrouwen aangaan. Onze dank gaat ook uit naar de leden van onze families, onze klanten, medewerkers, verkooppartners en importeurs, leveranciers en alle mensen die met hun persoonlijke inzet en groot engagement tot het succes van de onderneming hebben bijgedragen.”

Verdere groei gepland
Slim plannen en investeren voor een succesvolle, duurzame toekomst en niet aan snelle winsten denken moet de filosofie van de onderneming verder vormgeven. Hierbij stellen de eigenaars zich tot doel om de productiecapaciteiten van AMAZONE in overeenstemming met de organische groei verder uit te breiden en bestaande productie- en logistieke processen continu te moderniseren. Tegelijkertijd zal AMAZONE zich samen met de partnerschappen in binnen- en buitenland erop concentreren om op alle competentiedomeinen verder marktaandelen op de belangrijkste markten ter wereld te winnen. “Bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën komen de wensen van de klanten op de eerste plaats, daarnaast is het ook cruciaal om de eisen van de toekomst tijdig te herkennen. Deze weg was in het verleden al altijd succesvol”, aldus Dr. Justus Dreyer. Ten dienste van de klant wordt het steeds belangrijker om de alsmaar complexere landbouwmachines en processen nog intensiever met adviesdiensten te begeleiden. Dit betekent onder andere dat AMAZONE op de locatie Hasbergen-Gaste de nieuwe proefboerderij in Wambergen verder zal uitbouwen. Met een duurzaam ontworpen proefinstelling voor akkerbouw met de titel Controlled Row Farming (CRF) wordt daar momenteel een nieuwe akkerbouwmethode in rijen voorgesteld. Het bedrijf intensiveert voortdurend zijn uitgebreide opleidingsaanbod.

Net zoals in het verleden is het bovendien belangrijk verantwoordelijkheid te nemen voor de mensen en hun gezinnen die in de firma zijn tewerkgesteld. “Enerzijds gaat het ons om het behoud en de verdere ontwikkeling van de werkgelegenheid. Anderzijds weten we dat de onderneming gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers nodig heeft om bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën toonaangevend te blijven en altijd optimale kwaliteit te produceren”, legt Christian Dreyer uit.

Ideeën voor onze toekomst
Met het oog op de toekomstige verdere ontwikkeling van het AMAZONE-productgamma zien de eigenaars de uitdagingen van economie en ecologie als belangrijkste taken. “We willen een doorslaggevende bijdrage tot de wereldvoedselvoorziening leveren en onze landbouw met innovatieve ideeën helpen om toekomstgericht en duurzaam te kunnen werken”, verduidelijkt Dr. Justus Dreyer tegen de achtergrond van de grote uitdagingen waarvoor de professionele landbouw en landbouwtechniek vandaag staan. Enerzijds moet de landbouw kwalitatief hoogwaardige levensmiddelen produceren om de groeiende wereldbevolking te voeden. Anderzijds vermindert de akkerbouwoppervlakte waarop levensmiddelen kunnen worden geproduceerd. Dit wordt nog verergerd door de klimaatverandering met extreme weersomstandigheden. “We zien daarom drie belangrijke taken voor de landbouw en onszelf, die elkaar natuurlijk wederzijds beïnvloeden: Behoud van kostbare hulpbronnen, gebruik van bedrijfsmiddelen duurzaam reduceren, meer precisie voor duurzaamheid en kostenefficiëntie met een tegelijk hoog opbrengstniveau”, vervolgt Christian Dreyer. AMAZONE heeft daarom als belangrijkste doelstelling om een hoog opbrengstniveau per ha oppervlakte met duurzame methodes te behalen. Het is belangrijk om de efficiëntie van de productieprocessen te verbeteren en de gewassen zo precies mogelijk te behandelen. Tegelijkertijd moeten de verhoging van de biodiversiteit en het behoud van de vruchtbaarheid van de bodem belangrijke doelstellingen zijn om duurzaam goede perspectieven voor onze volgende generaties te bieden.

Om nog beter aan de ecologische vereisten te voldoen, zal AMAZONE onder andere AMAZONE 4.0 doorzetten met behulp van het zinvolle gebruik van elektronica. Met behulp van GPS-technologieën, sensortechniek, software en andere instrumenten moeten zo de mogelijkheden van de plaatsspecifieke en op individuele gewassen gebaseerde bewerking worden uitgebreid. Het succesvolle machineprogramma willen de eigenaars zodanig uitbreiden om in de toekomst voor elke locatie met zijn individuele bijzonderheden, maar ook voor elke bedrijfsgrootte en cultuur de juiste technologieën en processen te kunnen aanbieden. Belangrijke basis hiervoor is de uitbreiding van het eigen testprogramma op internationaal vlak in samenwerking met wetenschappelijke instituten, adviesorganen en de agrarisch ondernemers.

Ook in de toekomst beweeglijker en sneller
“Wij van AMAZONE streven ernaar om onze klanten ook in de toekomst optimaal te bedienen. Het gaat erom beweeglijker, betrouwbaarder en sneller te ageren dan anderen”, waarmee de eigenaren dieper ingaan op de actuele uitdagingen. “Dit vereist telkens weer aan de actuele wensen van de klant tegemoet te komen en innovatieve techniek te ontwikkelen. Voor de landbouwtechniek en landbouw, die wereldwijd voor de voeding van de bevolking systeemrelevant is, zien we op lange termijn positieve perspectieven en daarom kijken we ook optimistisch naar de toekomst.”