AMAZONE getrokken-precisie-zaaimachine Precea-TCC

AMAZONE breidt nu het gamma van de precisie-zaaitechniek uit met de getrokken producttypes Precea 9000-TCC en 12000-TCC met 9 en 12 m werkbreedte. De speciaal voor loonbedrijven en grote bedrijven ontwikkelde variant overtuigt door de krachtige overdrukverenkeling, grote tankvolumes en het innovatieve zaadgoedtoevoersysteem Central Seed Supply. De heel precieze aflegging van het zaadgoed zorgt voor hoge veldopkomst ook bij hoge werksnelheden tot 15 km/h.

Centraal tankconcept ‒ per rij verenkelen
Voor bijzonder grote oppervlakken en tijdbesparend vullen beschikken de nieuwe Precea-TCC’s over een centrale zaadgoedbak die met 2.000 l tot twee bigbags opneemt. Met het nieuwe zaadgoedtoevoersysteem Central Seed Supply wordt het zaadgoed via luchtstroom uit de centrale tank naar de verenkelingsaggregaten geleid. Daar wordt het zaadgoed per rij in een kleine voorraadtank opgeslagen. Als het maximale vulniveau in deze eenheid is bereikt, dan worden door het toegevoerde zaadgoed automatisch de luchtstroom en hierdoor de verdere toevoer onderbroken. Als het vulniveau weer daalt, dan start de luchtstroom automatisch en transporteert deze het zaadgoed van de hoofdtank naar de verschillende rijen. Door deze intelligente luchtgeleiding van de Central Seed Supply wordt elk verenkelingsaggregaat onafhankelijk van zaadgoed voorzien zonder dat het systeem een complexe sensortechniek of elektronische besturing nodig heeft.

Exacte verenkeling op elke rij
Bij de zaadgoedverenkeling vertrouwt AMAZONE op zijn uiterst precieze PreTeC-verenkelingsaggregaten die volgens het overdrukprincipe werken. Hierbij worden het zaadgoed door perslucht tegen de verenkelingsschijf gedrukt. De afdichting draait met de verenkelingsschijf mee, wat voor een duidelijk lager opgenomen vermogen van de elektrische aandrijvingen zorgt. Via de automatisch regeling en met de optosensoren gekoppelde afstrijkerverstelling SmartControl worden missers en dubbele posities op een doeltreffende manier vermeden. De elektrisch aangedreven verenkelingsschijf draait afhankelijk van de rijsnelheid en de gewenste zaadhoeveelheid en transporteert het zaadgoed in de richting van het schietkanaal. Hier wordt de aandrukkracht onderbroken en de korrel precies in de zaaivoor geschoten en door de vangrol gestopt en veilig geplaatst.
Voor de exacte aflegging van het zaadgoed zorgt een vorenvormer.

Twee draagrollen en de hoge, hydraulisch instelbare kouterdruk garanderen een gelijkmatige diepteregeling. Voor nog meer comfort biedt AMAZONE de automatische kouterdrukregeling SmartForce aan. Deze zorgt voor het constant aanhouden van de ingestelde indringkracht en dus voor een continu gelijkblijvende aflegging van het zaadgoed, vooral ook bij wisselende bodemomstandigheden.


De elektrische doseeraandrijving ElectricDrive maakt het op heel comfortabele wijze mogelijk om de gewenste zaadhoeveelheid via de ISOBUS-terminal in te stellen en vormt de basis voor het exact aanhouden van de plaatsspecifieke hoeveelheidsregeling via gps en veldzonekaart. Daarnaast spaart de GPS-SectionControl vooral bij de grote werkbreedtes per afzonderlijke rij actief zaadgoed in geervormige stukken land alsook aan de kopakker en biedt deze bijvoorbeeld uitstekende mogelijkheden voor een mechanische onkruidbestrijding met de schoffel.

CurveControl ‒ Geoptimaliseerde aflegging van het zaadgoed in bochten
De elektrische aandrijving maakt het ook in bochten mogelijk om over de volledige, grote werkbreedte de aflegafstanden constant te houden. Met behulp van een gyroscoopsensor wordt het verschil tussen de snelheid vooruit in de binnen- en buitenbocht bepaald. Op deze basis past de innovatieve CurveControl de toerentallen van de verenkelingsschijven aan zodat de zaadafstanden ook in bochten gelijk blijven. Gelijkmatige afstanden zorgen ervoor dat de gewassen voldoende van voedingsstoffen worden voorzien. Hierdoor worden homogene gewasbestanden bereikt en gelijkmatige rijpheid.

Tweekamertank voor kunstmest
Voor het gelijkmatig strooien van kunstmest is de Precea-TCC met een goed toegankelijke tweekamertank voor in het totaal 6.000 l vulvolume uitgerust. Elke tank beschikt over een eigen elektrische doseerder die aan een verdelerkop is gekoppeld, waardoor standaard een halfzijdige schakeling beschikbaar is. Het strooien van kunstmest gebeurt via de FerTeC twin HD-kunstmestkouter. De Delta wordt eenmalig tussen zaaidieptes van de kunstmest en het zaadgoed ingesteld. Als vervolgens de zaaidiepte wordt veranderd, dan stelt de kunstmestkouter de diepte in dezelfde verhouding tot de zaaidiepte automatisch bij.

Telescopisch onderstel
De Precea-TCC wordt met 12 of 16 rijen voor reikwijdtes van 70, 75 en 80 cm aangeboden. Voor het onderstel van de Precea is een telescopeerbare as verkrijgbaar. Op het veld kunnen hierdoor grote bandenmaten worden verschoven, zodat de wielen tussen de zaadrijen lopen en verdichtingen onmiddellijk onder de zaadrijen worden vermeden. Bij ingeschoven wielen kan de Precea-TCC met een totale breedte van 3 m comfortabel op de weg worden getransporteerd.
Op middellange termijn zullen de nieuwe producttypes ook voor dichtere rijenculturen zoals biet, koolzaad of soja met rijbreedtes van 45 en 50 cm met 18 of 24 rijen beschikbaar zijn en het programma afronden.