AMAZONE neemt een aandeel in startup AgXeed

De AMAZONE Groep versterkt haar ontwikkelingssamenwerking met de Nederlandse startup AgXeed BV door een financieel belang in het bedrijf te nemen. Samen met andere investeerders is ook CLAAS via Seed Green Innovations GmbH, betrokken als een landbouwtechnische partner.

Met deze intensivering van de succesvolle samenwerking wordt AMAZONE een strategische partner van de startup AgXeed. Doel van het partnerschap is de verdere ontwikkeling van specifieke AMAZONE-werktuigen met het oog op een autonoom gebruik op het veld. Een belangrijke basis van de samenwerking is het streven naar open interfaces om te zorgen voor compatibiliteit en connectiviteit van werktuig en trekkend voertuig en om het maximale voordeel voor beide partijen te bereiken. De focus ligt op de klant en zijn toepassing. Hij moet de beste oplossing op de markt vinden door het partnerschap van AgXeed, CLAAS en AMAZONE.

De autonome platformen van AgXeed passen uitstekend bij het gamma van AMAZONE. De combinatie van minimale bodemdruk, ideale gewichtsverdeling en flexibele combinatiemogelijkheden openen nieuwe mogelijkheden voor het bouwen van intelligente autonome oplossingen voor de akkerbouw.

Vierwiel AgXeed AgBot met AMAZONE rotorkopeg in 3 m werkbreedte met GreenDrill opbouwzaaimachine

De AgBot met rupsonderstel is de afgelopen jaren al zeer succesvol ingezet in combinatie met meerdere AMAZONE grondbewerkings- en zaaimachines. Maar naast grondbewerking en zaaien kan de lichtere nieuwe vierwiel AgBot bijvoorbeeld ook perfect worden ingezet met Schmotzer schoffeltechniek voor mechanische onkruidbestrijding. Bovendien kunnen de universele fronttanksystemen FTender voor zaad en meststoffen en FT-P voor gewasbeschermingsmiddelen en vloeibare meststoffen met verschillende AMAZONE-machines worden gecombineerd. Verschillende sensorsystemen controleren en analyseren het werkproces. Optimale proces- en werkkwaliteit zijn prioritair bij het inzetten van het autonome voertuigen. De uitdagingen wat betreft de veiligheid worden vanuit de verschillende ervaringen van AgXeed, CLAAS en AMAZONE beheerd.

Voor de landbouwer, de bedrijfsleider of de gebruiker betekent het gebruik van autonome landbouwsystemen duidelijk meer vrijheid voor agronomisch en strategisch beheer in het bedrijf.

AgXeed AgBot rupsversie en een AMAZONE precisiezaaimachine Precea 3000-FCC met fronttank Ftender 1600
AgXeed AgBot 4-wiel-variant met een Schmotzer schoffelmachine Select