CEMIS 1200 vereenvoudigt management van referentiesporen en rijpaden

Dissen/Harsewinkel, 18 juli 2023. CLAAS heeft zijn universele terminal  CEMIS 1200 verder uitgebreid met nieuwe functies en features. Vooral bodembewerking en zaaien worden hierdoor duidelijk eenvoudiger omdat meerdere referentiesporen en perceelsegmenten aan de hand van de grenzen van het perceel kunnen worden vastgelegd. Bovendien zijn kleur- en akoestische markeringen van rijpaden in het systeem opgenomen. Ook kunnen stamgegevens nu direct op de terminal worden ingevoerd en bewerkt.

De in 2021 voor de TRION geïntroduceerde en sinds 2022 ook voor CLAAS tractoren en de JAGUAR beschikbare universele terminal CEMIS 1200 met het nieuwe GPS PILOT dient niet alleen als standaard voor alle zelfrijdende machines van CLAAS voor automatische besturing, maar wordt ook gebruikt voor opdrachtmanagement en smart farming-toepassingen. De opvolger van de S10 terminal met een 12 inch kleurentouchdisplay heeft daarmee niet alleen een grote keuze aan beschikbare correctiesignalen en ISOBUS-mogelijkheden overgenomen maar ook het samenstellen van online documentatie. Daarnaast zorgt het systeem ook voor de ISOBUS-aansturing van aanbouwwerktuigen als aanvulling op de CEBIS terminal, en wordt eveneens gebruikt voor de meest uiteenlopende TASK Controller-toepassingen, automatische deelbreedteschakeling SECTION CONTROL en variabele opbrengstregeling VARIABLE RATE voor tractoren. Voor productiejaar 2024 worden nieuwe functies en features toegevoegd aan de in Dissen ontwikkelde terminal.

Referentielijnen kunnen nu automatisch worden aangemaakt – voor verschillende veldgebieden en zowel als A-B lijnen als A-B contouren.

A-B-rechte lijnen en -contouren op afroep. Opslaan van meerdere referentielijnen per perceel.

Een nieuwe functie van CEMIS 1200 met GPS PILOT is dat nu verschillende referentielijnen binnen een perceel kunnen worden opgeslagen. Aan de hand van eerder vastgelegde of geïmporteerde perceelgrenzen kunnen, voordat het perceel bewerkt gaat worden, zowel A-B-rechte lijnen als A-B-contouren voor verschillende delen of segmenten van het oppervlak worden berekend en opgeslagen. Met deze feature worden vooral werkzaamheden op percelen met een onregelmatig oppervlak eenvoudiger, omdat naast de hoofdrichting waarin de bewerking moet worden uitgevoerd ook meerdere kopakkers en ronde perceelgrenzen als referentie kunnen worden opgeslagen. Wanneer de chauffeur naar een ander deel van het perceel gaat, hoeft alleen maar de voor dit segment bedoelde referentielijn te worden geactiveerd om met uiterste precisie de werkzaamheden voort te zetten.

Het beheer van de rijpaden vergemakkelijkt het werk bij het zaaien of planten.

Dankzij kleurmarkeringen en akoestische signalen geen rijpaden overslaan.

Ook het rijpadenmanagement van CEMIS 1200 zorgt voor verdere verlichting van de werkzaamheden. De chauffeur kan van tevoren aangeven waar het eerste rijpad moet komen en hoe groot het interval tussen de rijpaden moet zijn (in x keer de werkbreedte). De betreffende rijpaden worden vervolgens tijdens het werk als kleurmarkeringen op het CEMIS 1200 display weergegeven. Daarnaast kan echter ook nog een akoestisch signaal worden geactiveerd om de chauffeur eraan te herinneren dat er een rijpad moet worden gemaakt. Op deze manier wordt geen enkel rijpad meer overgeslagen, bijvoorbeeld bij het zaaien van graan,  planten van maïs of bieten, poten van aardappelen of maken van rijpaden op heuvels. De chauffeur kan zich ondertussen volledig op de bewaking en bediening van de techniek concentreren. Bovendien kan er ook individueel worden geconfigureerd of het signaal niet alleen bij het inrijden van een rijpad moet klinken maar ook wanneer een rijpad wordt verlaten.

Noviteiten. Nu ook beschikbaar als software-update.

Met het nieuwe modeljaar van CEMIS 1200 worden verdere verbeteringen ingevoerd. Alle nieuwe en verbeterde features, waaronder ook de nieuwe rijpadenmanager en het automatisch aanmaken van meerdere referentielijnen op een perceel aan de hand van de perceelgrenzen, kunnen ook als software-update worden uitgevoerd bij klanten die al over een CEMIS 1200 terminal beschikken.

Vanaf modeljaar 2023 beschikt CEMIS 1200 over de volgende nieuwe functies en features:

  • Om de kaart van het perceel op het display weer te geven staan, naast de drie bekende functies ‘ISOBUS met TC-SC’ (Task Controller SECTION CONTROL), ‘geactiveerd besturingssysteem’ (Automatic Steering Mode) en ‘handmatige activering’, nu ook de functie ‘Werkstand in CEBIS’ ter beschikking. Hiermee wordt de betreffende kaart ook weergegeven wanneer een functie van CEBIS, bijvoorbeeld de hefinrichting, een hydraulisch regelventiel of een aftakas actief is, en de drie andere mogelijkheden niet worden benut.
  • Voor de XERION staat GPS PILOT nu ook in een speciale configuratie ter beschikking wanneer met een verschoven spoor wordt gereden, bijvoorbeeld bij kleine of grote hondengang.
  • De gebruikersinterface is in een groot aantal opzichten verbeterd. Toegang tot bepaalde paramaters is nu direct vanuit het kaartaanzicht mogelijk. Bovendien zijn er nu meer mogelijkheden om individuele aanzichten samen te stellen. Ook de leesbaarheid is in een groot aantal opzichten verbeterd.
  • In het kaartaanzicht kan op meerdere manieren worden gezoomd, met inbegrip van een nieuwe zoomstand voor een overzicht van het perceel. Lijnen voor het spoor, rijpaden en referentielijnen eindigen grafisch aan de grenzen van het perceel.
  • Er wordt automatisch omgeschakeld tussen de dag- en nachtstand met behulp van een sensor. Ook kan het display helemaal worden uitgeschakeld wanneer dit niet langer gebruikt hoeft te worden, bijvoorbeeld wanneer er van het ene naar het andere perceel wordt gereden.
  • Stamgegevens zoals bedrijf, taak of chauffeur kunnen nu direct op de terminal worden ingevoerd, bewerkt en van commentaar worden voorzien. Geïmporteerde mastergegevens kunnen nu ook op de terminal worden bewerkt.
  • Via NMEA Out kunnen GNSS-locatiegegevens vanaf de tractor in realtime naar andere computers (met NMEA 0183-standaard) of naar ISOBUS (NMEA 2000-standaard) worden overgedragen, bijvoorbeeld voor SECTION CONTROL-toepassingen met kunstmeststrooiers,  voor gewasbescherming of zaaien met een eigen werktuigterminal.

Dit is een internationaal persbericht. Om die reden kunnen bepaalde producten of uitrustingen afwijken in bepaalde landen. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met uw CLAAS dealer of neemt rechtstreeks contact op met Kamps de Wild.