Centaya-C voor gecombineerd zaaien

AMAZONE breidt het productassortiment van pneumatische opbouwzaaimachines uit met de nieuwe Centaya-C. Het bijzondere van deze zaaicombinatie is de nieuwe 2.000 liter 2-kamertank. Hierdoor wordt het mogelijk meerdere zaadgoederen in een rit uit te brengen. De nieuwe Centaya-C-Super is leverbaar in werkbreedten van 3; 3,5 en 4 meter.

Veel toepassingsmogelijkheden.

Door de toenemende uitdagingen in de professionele plantenteelt, worden de eisen aan moderne zaaitechniek als basis voor maximale opbrengsten steeds hoger. Zo hebben nauwkeurige zaaddosering en een exacte diepte aflegging de hoogste prioriteit. Speciale aandacht gaat ook uit naar de gelijktijdige toediening van meerdere soorten zaad of de parallelle toediening van kunstmest met het zaad. Met de 2-kamertank biedt de nieuwe Centaya-C Super nu de mogelijkheid om naast het hoofdgewas ook hulp- en onderzaad gewassen te zaaien, die van groot belang zijn voor de onkruidbestrijding en voor het vergroten van de erosiebescherming en biodiversiteit. Daarnaast is het gelijktijdig toedienen van kunstmest een efficiënte oplossing die leidt tot een snelle groeiontwikkeling en hoge veldopkomst. Voor de boer en loonwerker resulteert deze zaaitechniek in verschillende akkerbouwmethoden en een hoge mate van flexibiliteit in de combinatie van zaad en kunstmest. Daarnaast kan brandstof en tijd worden bespaard door het aantal bewerkingen te verminderen.

Tot drie verschillende afgiftepunten

De Centaya-C Super kan optioneel worden uitgerust met het enkele schijfkouter RoTeC pro of het dubbele schijfkouter TwinTeC.

Het 400 mm grote RoTeC pro-kouter maakt het mogelijk om twee middelen in Single-Shoot uit te brengen. In dit geval worden de afzonderlijk gedoseerde producten samen via dezelfde transportleiding in het enkel schijfskouter naar een afgiftepunt geleid. Er kan bijvoorbeeld een kleine hoeveelheid kunstmest direct bij het graan worden geplaatst.

In combinatie met de TwinTeC dubbele schijfkouter is het zelfs mogelijk om twee verschillende soorten zaad of zaad en kunstmest op twee verschillende afgiftepunten toe te dienen met behulp van Double-Shoot. Het eerste product wordt via het TwinTeC-kouter in de grond afgelegd en het tweede product wordt via een aparte transportleiding naar een extra uitloop op het TwinTeC-kouter geleid en voor de aandrukrol in de grond afgelegd. Door deze gescheiden plaatsing kan de meststof bijvoorbeeld specifiek voor een integrale verzorging van de plant worden ingezet.

Voor het gelijktijdig zaaien van vanggewas of fijne zaden kan de Centaya-C Super ook worden gebruikt met de GreenDrill 200 opbouwzaaimachine. Met deze combinatie kan een derde te transporteren materiaal via ketsplaten op het grondoppervlak worden toegediend. Het zaad wordt rechtstreeks vanuit de 200 liter tank naar de ketsplaten achter de zaaimachine geleid.

Nauwkeurig, slim en krachtig

Met de ISOBUS-gestuurde Centaya-C Super worden de verschillende te transporteren materialen gescheiden en nauwkeurig gedoseerd via de traploos instelbare, elektrische doseerinrichtingen met zaaihoeveelheden van 0,5-400 kg/ha. Met rijafstanden van 12,5 en 15 cm haalt de Centaya-C Super werksnelheden tot 12 km/u.

Het vullen kan comfortabel worden uitgevoerd dankzij de grote trechteropeningen. Via het laadplatvorm zijn de zaadtank en de afzonderlijke doseerunits goed bereikbaar. Kalibratie en machine-instellingen zijn gebruiksvriendelijk en nauwkeurig uit te voeren met het SmartCenter. De doseringen en toerentallen worden duidelijk weergegeven op de AMAZONE ISOBUS-terminal AmaTron 4. De bestuurder kan tijdens het werk eenvoudig de zaaihoeveelheid vanaf de tractorstoel wijzigen.

De zaaimachine kan worden uitgerust met een snellossysteem voor een snelle wisseling van zaadgoed tijdens het werk. Optioneel is een opbergvak leverbaar voor het meenemen van extra zakken zaad.

De Centaya-C Super heeft bijzonder veel capaciteit dankzij de 2.000 liter tank met 2 kamers. De tanks zijn naar wens van de klant individueel in te delen in een verhouding van 60:40 of 70:30. De speciale vorm en de plaatsing van de metalen tanks dicht bij de tractor zorgen voor een laag hefvermogen.

Snelkoppelsysteem QuickLink

De opbouwzaaimachine Centaya-C Super kan met het QuickLink-snelkoppelingssysteem heel eenvoudig, snel en zonder gereedschap worden aangekoppeld op verschillende AMAZONE-grondbewerkingsmachines. Afhankelijk van de bodemgesteldheid kan hij worden gecombineerd met de rotorkopeggen KE 02 of de rotorcultivatoren KG en KX.  Op zeer lichte grond kan de Centaya-C-Super met de CombiDisc-compacte schijveneg worden gebruikt.