CLAAS: HVO goedkeuring en eerste fabrieksvulling voor trekkers, maaidorsers en hakselaars

Harsewinkel/Le Mans, 26 september 2023. Vanaf 1 oktober 2023 zijn alle landbouwmachines van CLAAS die voldoen aan de nieuwste emissienorm goedgekeurd voor gebruik met waterstofbehandelde plantaardige oliën (HVO’s – hydrotreated vegetable oils). Bovendien zullen de machines worden gevuld met de duurzame biobrandstof voordat ze de fabriek in Harsewinkel en Le Mans verlaten.

Het beschermen van het klimaat en het terugdringen van milieubelastende CO2-uitstoot spelen een steeds belangrijkere rol in de landbouw. CLAAS is zich bewust van deze verantwoordelijkheid en kijkt nauwlettend naar een aantal verschillende duurzame aandrijftechnologieën. De goedkeuring van waterstofbehandelde plantaardige oliën (HVO’s) voor alle landbouwmachines die voldoen aan de nieuwste emissienorm (Stage V) is een belangrijke stap in deze richting. Dit betekent dat de machines in de toekomst op deze duurzame vloeibare biobrandstof kunnen rijden. Dr. Martin von Hoyningen-Huene, Executive Vice President BU Tractor: “Er zijn in de nabije toekomst geen echte alternatieven voor de verbrandingsmotor voor krachtige landbouwmachines. We hebben dus oplossingen nodig die de uitstoot van fossiele brandstoffen, die met dit type aandrijving gepaard gaat, verminderen en toch geen grote nadelige gevolgen hebben voor de productiekosten, het verbruik, het gewicht en de duurzaamheid. Waterstofbehandelde plantaardige oliën zijn een ideale keuze omdat ze al bestaan en hun positieve milieueffecten onmiddellijk duidelijk zijn.”

Duurzaam argument voor de verbrandingsmotor

In de landbouw zijn dieselbrandstoffen de belangrijkste energiebron voor landbouwmachines. Tegelijkertijd dwingen klimaatdoelstellingen ons om alternatieven te vinden voor fossiele brandstoffen. Een geleidelijke de-fossilisering van agrarische productieprocessen en landbouwmachines is in verschillende opzichten nodig, en dit zal de ontwikkeling van toekomstige aandrijfsystemen bepalen. Dit zal echter in de praktijk alleen haalbaar zijn met de steun van passend ondersteunend beleid.

Hoewel aandrijving met accu’s voordelen bidet bij lage motorvermogens, bereikt deze technologie haar grenzen bij toenemende vermogens- en energiebehoeften. Een JAGUAR hakselaar met accuaandrijving zou minstens twee keer zo groot en twee keer zo zwaar moeten zijn als een huidig model met verbrandingsmotor en vloeibare brandstof om vergelijkbare prestaties en actieradius te bereiken. Gasvormige brandstoffen zoals methaan of waterstof hebben ook aanzienlijke nadelen wat betreft hun energiedichtheid en dus hun eisen op het gebied van energieopslag. “CLAAS hanteert al enige tijd een ruimdenkende benadering van technologie, omdat voor een uitgebreide de-fossilisering van de landbouwsector de beschikbaarheid en kosteneffectiviteit van een breed scala aan oplossingen moet worden onderzocht”, legt Patrick Ahlbrand, CLAAS Product Strategy, uit. “In de toekomst zullen accu-aangedreven aandrijvingen een geschikt alternatief bieden voor gemeentelijk werk, licht veldwerk en toepassingen op en rond het erf. Voor oogstmachines en grote tractoren boven 150pk is er op de lange termijn echter geen realistisch alternatief voor duurzame vloeibare brandstoffen.”

Vanaf 1 oktober 2023 zullen alle landbouwmachines van CLAAS die voldoen aan de nieuwste STAGE V-emissienorm goedgekeurd zijn voor gebruik met waterstofbehandelde plantaardige oliën (HVO’s). Bovendien zullen de machines gevuld worden met de duurzame biobrandstof voordat ze de fabriek in Harsewinkel en Le Mans verlaten. 
                                                                              
– CLAAS standaard tractoren uit Le Mans (Stage V)
– CLAAS XERION-systeem en grote tractoren uit Harsewinkel (Stage V)
– CLAAS TRION and LEXION maaidorsers uit Harsewinkel (Stage V)
– CLAAS JAGUAR hakselaars uit Harsewinkel (Stage V)

Eerste vulling in de fabriek: 2.500 ton CO2-besparing per jaar

Vanaf 1 oktober 2023 zijn de tractoren en oogstmachines van CLAAS uit Harsewinkel en Le Mans die voldoen aan de nieuwste Stage V-emissienorm goedgekeurd voor gebruik met HVO (waterstofbehandelde plantaardige oliën). Bovendien worden alle machines voordat ze de fabriek verlaten gevuld met deze brandstof, die tot 90% klimaatneutraal is. Deze maatregel zal 2.500 ton CO2 per jaar besparen, waardoor beide fabrieken nu al een actieve bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering.

Volledig mengbaar en onmiddellijk beschikbaar – zonder technische aanpassingen of extra kosten

Het gebruik van HVO biedt verschillende voordelen in vergelijking met andere technologieën en brandstoffen. Het is niet nodig om Fase V machines te upgraden of te vervangen. Ze kunnen gewoon met HVO gevuld worden en dan precies zo gebruikt worden als voorheen, zelfs met diesel, zonder beperkingen. Tegelijkertijd kunnen bestaande brandstoftanks nog steeds worden gebruikt zonder dat er aanpassingen nodig zijn, waar boeren en loonwerkers bijzonder blij mee zijn. Met brandstofeigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van fossiele brandstoffen, zijn er geen merkbare verliezen op het gebied van prestaties, levensduur, slijtage of duurzaamheid. HVO kan in zijn pure vorm worden gebruikt (HVO100) of als drop-in brandstof gemengd in elke verhouding met conventionele diesel. Bij gebruik van HVO100 kan de CO2-uitstoot over de hele levenscyclus met wel 90% worden verminderd in vergelijking met fossiele diesel. Tegelijkertijd wordt er bij de verbranding minder stikstofoxide en fijnstof uitgestoten. Bovendien hoeft er geen plantaardige olie te worden geproduceerd, omdat de brandstof voornamelijk wordt gemaakt van afval en residuen, waardoor de concurrentie met voedsel tot een minimum wordt beperkt.

Nu al op grote schaal verkrijgbaar

HVO bestaat voornamelijk uit afval en residuen, waaronder afgewerkte bak- en braadolie en dierlijke vetten, naast plantaardige oliën. In stroomafwaartse productieprocessen worden de biogene grondstoffen omgezet in koolwaterstoffen in een reactie met een kleine hoeveelheid waterstof (hydrogenering). Dit proces wijzigt de eigenschappen van de plantaardige oliën zodat ze gaan lijken op fossiele brandstoffen, waardoor ze kunnen worden gebruikt als dieselvervanger in mobiele werkmachines.

In veel landen is de brandstof al op grote schaal verkrijgbaar bij tankstations, in de vorm van puut HVO100 of gemengd met conventionele dieselbrandstof. Daarentegen kan HVO100 in sommige landen alleen worden verkocht via gesloten gebruikersgroepen zoals tankstations van bedrijven. Internationale inspanningen wijzen er echter op dat HVO100 binnenkort transnationaal verkrijgbaar zal zijn onder de brandstofnorm DIN EN 15940 (Paraffinische dieselbrandstof uit synthese of hydrobehandeling).