Grote omzetstijging bij AMAZONE

Ondanks wederom een financieel jaar vol uitdagingen als gevolg van de coronapandemie, kon de AMAZONE Groep op koers blijven voor groei en de volgende verkoopgrens van 650 miljoen euro overschrijden.

Voor de tweede keer op rij laat de jaarbalans van de fabrikant van landbouw- en tuin & parkmachines een forse omzetstijging zien. Na 15% in 2020 kon de omzet dit jaar zelfs met 22% worden verhoogd. De totale omzet van het familiebedrijf bereikte in het boekjaar 2021 een nieuw record van 655 miljoen euro (vorig jaar 2020: 537 miljoen €). „Dit is een enorm succes voor de hele AMAZONE-groep en onze partners”, zeggen de twee eigenaren, Christian Dreyer en Dr. Justus Dreyer. „De interesse van klanten in moderne AMAZONE-landbouwtechnologie voor nauwkeuriger en kostenbesparend werken is zeer groot, zowel nationaal als internationaal.” In 2021 kon de AMAZONE Groep opnieuw profiteren van haar innovatiekracht en het brede aanbod voor landbouwbedrijven van elke omvang demonstreren, zowel in de conventionele als in de ecologische landbouw.

Internationaal georiënteerd

Dit geldt met name voor de sterke positie in alle grote exportmarkten, die een totaal aandeel van ruim 80 procent vertegenwoordigen. Vooral in de voor AMAZONE belangrijke markten Duitsland, Frankrijk, Polen en Rusland werd een extreem sterke omzetgroei opgetekend. Bovendien zijn de landbouwmechanisatiebedrijven in Oostenrijk, Ierland, Oekraïne en de Baltische staten zeer sterk gegroeid. In de USA en Canada waren er ook positieve effecten van de continue doorontwikkeling van onze eigen verkooporganisatie. Ook in de typische overzeese markten zoals Zuid-Afrika, Japan en Australië heeft de verkoop zich erg goed ontwikkeld.

AMAZONE komt tegemoet aan de verschillende eisen in de landen door toepassingsgerichte machineconcepten te ontwikkelen in voortdurende uitwisseling met landbouwers, adviseurs en lokale wetenschap.

Investeringen en uitbreiding van de productielocaties

Het aantal medewerkers wereldwijd steeg in de loop van het jaar tot ongeveer 2.000. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling waren goed voor meer dan 5% van de omzet. In het boekjaar 2021 heeft het bedrijf opnieuw een dubbelcijferig miljoenen bedrag geïnvesteerd in materiële vaste activa.

Gezien het doorontwikkelde productassortiment met grote werkbreedtes en de grotere aantallen, breidt de AMAZONE Groep momenteel haar productiecapaciteiten verder uit. Zo is, amper drie jaar na de ingebruikname van de vestiging Bramsche de eerste uitbreiding daar in aanbouw. De extra hallen met een oppervlakte van 8.000 m² zullen in de toekomst een efficiënte productie van alle AMAZONE gewasbeschermingsmachines mogelijk maken. Daarnaast komt er extra ruimte voor het testen van machines en optimaliseren van de kwaliteit van de technologisch geavanceerde producten. De assemblageverhuizingen die hiermee gepaard gaan, creëren op hun beurt ruimte voor de uitbreiding van het Global Parts Center op de locatie Tecklenburg-Leeden om het hoge serviceniveau wereldwijd verder te verbeteren.

Succes door innovatieve kracht

„In de moderne gewasproductie spelen de thema’s met betrekking tot maximale opbrengst, kostenefficiëntie en duurzame ontwikkeling een beslissende rol”, signaleren de eigenaren. „Efficiënt gebruik van alle middelen is ook onderdeel van een economisch verantwoorde capaciteitsverhoging.” Op het gebied van plaatsspecifieke bewerking heeft AMAZONE al met veel innovatieve oplossingen ingespeeld. Zo zijn de eerste UX SmartSprayers sinds het voorjaar van 2021 in praktisch gebruik op het veld. Uitgerust met uiterst nauwkeurige cameratechnologie en beeldverwerking van Bosch, detecteert het systeem onkruid in rijenculturen en maakt het, met de kennis van de plantenteelt van xarvioTM, zeer kleinschalige toedieningsplekken in realtime mogelijk. Met deze technologie kan het gebruik van pesticiden in de toekomst met 80% worden verminderd. 

AMAZONE gaat de toenemende uitdagingen op het gebied van de keuze van actieve ingrediënten en verschillende milieuvoorschriften aan met de nieuwe directe toediening DirectInject voor de UX getrokken veldspuiten. Met het systeem, bekroond met een zilveren Agritechnica-medaille, kunnen de specifieke producten snel, flexibel en vooral naar behoefte plaatsspecifiek worden toegediend of bij de toepassing worden weggelaten. Een beslissend voordeel voor het verminderen van werkuren, machinekosten en pesticiden en tegelijkertijd het milieu te beschermen.

Ook in het segment van de mechanische onkruidbestrijding is het bedrijf innovatief met de Schmotzer schoffeltechniek. “Internationaal heeft de schoffeltechnologie een groot potentieel in de geïntegreerde gewasproductie. De ontwikkeling zien we in de zin van een vergroening van de moderne landbouw, bijvoorbeeld door de combinatie van schoffelen in de rij en bespuiting in de rij. In combinatie met vloeibare bemesting en een gerichte of zelfs selectieve toepassing van gewasbescherming in dezelfde werkstap, zullen er in de toekomst verdere mogelijkheden ontstaan ​​om de akkerbouw te optimaliseren”, concluderen Christian Dreyer en Dr. Justus Dreyer.

Gezien de toenemende resistentie en vermindering van beschermingsmiddelen speelt de grondbewerking een enorme rol op het gebied van veldhygiëne. Hiervoor introduceert AMAZONE dit jaar de nieuwe ondiep werkende Cobra cultivator met 6 balken op de markt. Naast het optimaal vermengen van oogstresten, ontstaat er een hoog aandeel fijne grond. Dat zorgt voor optimale ontkieming.

Daarnaast presenteert AMAZONE een nieuw project voor klimaataangepaste akkerbouw met de TopCut werktuigdrager. Afhankelijk van de omstandigheden kan tussen verschillende werktuigen worden gekozen. Het motto is ultra-ondiepe grondbewerking voor aanzienlijk verminderde waterverdamping en perfecte kiemomstandigheden.

Maar AMAZONE versterkt zich ook met de kerende grondbewerking door de ontwikkeling van twee compleet nieuwe series ploegen. De Tyrok halfgedragen wentelploeg met 7 tot 9 scharen is het nieuwe vlaggenschip in de ploegsector in de 400 pk tractorklasse met maximale werksnelheden en minimale slijtage dankzij het nieuwe SpeedBlade ploeglichaam. Met de automatische instelling van het eerste rister AutoAdapt en het materiaalvriendelijke wentelproces SmartTurn biedt de Tyrok een hoge mate van precisie en stabiliteit. De nieuwe gedragen wentelploeg Teres met vier tot zes scharen voor de kleinere tractorklassen biedt dezelfde voordelen.

Op het gebied van precisie zaaitechniek is de Precea-familie uitgebreid met een opklapbare versie van 6 meter. De nauwkeurige, snelle machine met maximaal 12 rijen kan optioneel worden uitgerust met een kunstmesttoediening achterop gemonteerd of voor maximale efficiëntie, met de FTender fronttank.

De eisen aan precisie en gebruiksgemak hebben eveneens de weg gevonden naar de tuin & parktechniek. Met de nieuwe IceTiger biedt AMAZONE een volledig nieuw ontwikkelde, ISOBUS-geschikte winterdienststrooier voor het strooien van zout en pekel. Zelfs de kleinste hoeveelheden kunnen via het unieke materiaaltransport via de bandbodem nauwkeurig worden gecontroleerd en via een elektrische verstelling van het afgiftepunt optimaal worden toegediend. De IceTiger is door de medaillecommissie van de vakbeurs demopark 2021 bekroond met een zilveren medaille. Ook de machines voor professioneel gazononderhoud zijn verder doorontwikkeld. Van de gemeenten is er een toenemende vraag naar de efficiënt werkende gedragen maaiers Grasshopper en zelfrijdende Profihopper maaiers.

Een breed scala aan presentatieformaten en nieuwe organisatiestructuren voor een grotere klantbetrokkenheid

Door de pandemie moesten vorig jaar veel landbouwbeurzen door de organisatoren worden afgelast of verplaatst. Daarom presenteerde AMAZONE in oktober vorig jaar alle Agritechnica-innovaties aan de internationale vakpers in een zelfgeproduceerde digitale persconferentie, die gelukkig veel respons kreeg. Daarnaast geeft AMAZONE op de eigen homepage permanente informatie over haar hele innovatiewereld 2022 in een digitaal vervangend format in de vorm van een 360°-tour. Daarnaast is het verkoopteam betrokken bij individuele demonstraties ter plaatse om voortdurend in technisch en teeltkundig overleg te blijven met boeren en loonwerkers. Met de introductie van een nieuwe productlijnstructuur heeft AMAZONE vorig jaar haar expertisegebieden op het gebied van grondbewerking, zaaien, bemestingstechnologie en gewasbescherming verder naar het centrum van de onderneming verplaatst. Elke lijn wordt aangestuurd door een ervaren productlijnmanager. „Met de nieuwe structuur associëren we nog meer klantbetrokkenheid en de end-to-end verbinding van alle gebieden die bij het bedrijf betrokken zijn”, bevestigen de eigenaren.

Toekomst van de intelligente gewasteelt.

Het doel van AMAZONE is de constante doorontwikkeling van moderne precisietechnologieën voor meer duurzaamheid met een hoog rendement en kostenefficiëntie voor toepassing in de meest uiteenlopende akkerbouwgebieden. We zien een groot potentieel voor ons en onze verkooppartners om nieuwe akkerbouwmethoden te promoten met flexibele en efficiënte landbouwmachines”, benadrukken de directeuren van AMAZONE.  „In onze langdurige proef met gecontroleerde rijenteelt werken we op onze nieuwe proefboerderij in Wambergen, in de directe omgeving van ons hoofdvestiging in Gaste, intensief aan het vergroten van de biodiversiteit in combinatie met uitgebreide vruchtwisselingen, intensieve teelt van vanggewassen en het gebruik van begeleidende planten. Op middellange tot lange termijn kunnen in dit rijen gebonden akkerbouwproject ook autonome landbouwmachines worden getest. AMAZONE werkt hier onder meer samen met de startup AgXeed uit Nederland. Kernthema van de ontwikkeling is de autonomie van de werkprocessen bij de aanbouwwerktuigen via open, gestandaardiseerde aankoppelpunten.”

Duurzaamheid begint voor AMAZONE reeds bij de fabricage van haar producten. Op de daken van de productiefaciliteiten heeft het bedrijf grootschalige zonnepanelen met hoge energieopbrengsten geïnstalleerd. Samen met het gebruik van onze eigen warmtekrachtcentrales is de CO2-uitstoot alleen al op de Duitse locaties de afgelopen acht jaar met zo’n 7 miljoen ton verminderd.

Toekomst

De drijvende krachten voor de verkoop zijn de komende jaren het uitgebreide productaanbod met innovatieve AMAZONE-machines aangepast aan de bodem en het klimaat in de meest uiteenlopende regio’s van de wereld, evenals de verdere ontwikkeling van nieuwe machineconcepten en digitale oplossingen voor de duurzame productie van voedsel. Een belangrijke toevoeging is dat een uitspraak over de verdere ontwikkeling van het bedrijf momenteel niet mogelijk is als gevolg van een verscheidenheid aan bijzondere economische en politieke invloeden. Enerzijds zorgen momenteel het hoge aantal orders bij de AMAZONE-Groep en een gespannen situatie aan de leverancierszijde, ondanks vele intensieve inspanningen, gedeeltelijk tot knelpunten en vertragingen in de productie. Anderzijds kunnen de gevolgen voor het handelsbeleid, als gevolg van het open conflict in Oekraïne, momenteel nauwelijks worden ingeschat en zijn deze van groot belang. Ongeacht het zakelijke belang, volgen wij de ontwikkeling met grote bezorgdheid. Onze gedachten gaan uit naar de mensen, onze medewerkers en partners in de getroffen gebieden.