Nieuw kantstrooisysteem BorderTS voor AMAZONE kunstmeststrooiers ZA-TS en ZG-TS

Alleen maar daar strooien, waar de meststof de planten ten goede komt.

Maximale hoeveelheid meststof tot aan de perceelgrens

Om met grote werkbreedtes nog nauwkeuriger te kunnen bemesten tot aan de veldgrens, heeft AMAZONE voor de aanbouwstrooier ZA-TS en de getrokken strooier ZG-TS de kantstrooiplaat BorderTS ontwikkeld. In tegenstelling tot conventionele kantstrooiplaten, is BorderTS geïntegreerd in de software van de kunstmeststrooier. De nieuwe kantstrooiplaat wordt gebruikt in combinatie met het in de schotel geïntegreerde AutoTS kantstrooisysteem en heeft een speciale lamellenstructuur.

AMAZONE en kantstrooien – precisie in perfectie

Zeer nauwkeurig kantstrooien is altijd al belangrijk geweest voor AMAZONE. Al heel vroeg werd duidelijk, hoeveel opbrengstpotentieel er in de randgebieden van de percelen is en dat hier kunstmest kan worden bespaard en tegelijkertijd het milieu kan worden ontzien.

Kantstrooisystemen zoals de Limiter hebben gebruikers geholpen om gemakkelijk vanuit hun cabine te wisselen tussen kant-, grens-, greppel- en normaal strooien.

Bij grotere werkbreedtes wordt het voordeel van AutoTS duidelijk. Bij dit in de strooischotels geïntegreerde kantstrooisysteem wordt een korte strooischoep geactiveerd, waardoor de meststof minder wordt versneld en daardoor precies op de gewenste afstand wordt uitgestrooid. Met AutoTS kan veel effectiever tot aan de rand van het veld worden bemest en daarmee een extra opbrengst tot wel 17% worden behaald in vergelijking met conventionele grensstrooisystemen in dit gebied.

Deze twee grensstrooisystemen werken volgens het principe van strooien vanaf het eerste rijpad tot aan de perceelsgrens.

Om nog hogere opbrengsten aan de rand van het perceel te behalen, kan het nieuwe BorderTS scherm nu ook gebruikt worden in combinatie met AutoTS. Met BorderTS wordt de meststof direct vanaf de veldgrens in het gewas gestrooid. De naar de veldgrens gerichte doseeropening is gesloten. Speciaal voor de TS-strooisystemen heeft AMAZONE de nieuwe BorderTS-kantstrooiplaat ontwikkeld, zodat in combinatie met AutoTS uitstekende resultaten bij de dwarsverdeling tot aan de veldrand kunnen worden bereikt, zonder dat er kunstmest over de grens wordt gestrooid. In het randgebied kan over de buitenste vijf meter een extra opbrengst van maximaal 27% worden bereikt in vergelijking met conventionele grensstrooisystemen.

Randscherp bemesten met de nieuwe BorderTS kantstrooiplaat in combinatie met AutoTS

Naast het gebruik van het nieuwe BorderTS-scherm op velden met rijenculturen of speciale rijpadensystemen, kan het scherm bijzonder effectief worden gebruikt voor de eerste gift. Hierbij is het altijd van cruciaal belang dat de volledige hoeveelheid kunstmest exact tot aan de perceelgrens wordt gestrooid zonder dat er kunstmest overheen wordt gegooid. Waarbij de groei van de overreden planten in het randgebied bij de eerste gift niet blijvend worden belemmerd.

Weergave van het gecombineerde gebruik van BorderTS en AutoTS

  1. Bemesting met het BorderTS-scherm vanaf de veldgrens tot in het gewas met automatische reductie van de gewenste hoeveelheid tot 50%. De naar de veldgrens gerichte doseeropening is gesloten.
  2. Met AutoTS wordt vanuit het eerste rijpad gebruikt voor het strooien naar de perceelgrens met 50%, om in totaal in het randgebeid de gewenste waarde te bereiken. Normaal strooien aan de veldzijde met 100% streefhoeveelheid.
  3. In de overige rijpaden normaal strooien met 100% van de gewenste hoeveelheid aan beide zijden.


Alle waarden kunnen vooraf worden opgeslagen in de instellingen, zodat afhankelijk van de toepassing automatisch de juiste instelparameters worden gebruikt.

Structuur van de lamellen en de software-integratie

Bij grote werkbreedtes moet de kunstmest duidelijk meer versneld worden om een ​​goed overlappend gebied met de strooikwadranten van het eerste rijpad te bereiken. Door de hoge energie van de korrels is de dwarsverdeling bij conventionele systemen achter de trekker vaak onbevredigend. De BorderTS-scherm heeft een speciale lamellen structuur en een geleideplaat die in hellingshoek kan worden versteld. De lamellen halen eerst de energie uit de korrels en worden vervolgens via de geleideplaat voorzichtig naar de grond geleid. De geleideplaat is traploos verstelbaar voor een optimale afgifte tot aan de perceelgrens. Daarnaast registreert een sensor de werkstand. Als het scherm in gebruik is, worden de hoeveelheid en het afgiftepunt van de kunstmest op de strooischotel automatisch aangepast, om in combinatie met het geïntegreerde AutoTS kantstrooisysteem in de schotels voor een optimale dwarsverdeling te zorgen. Natuurlijk kan de afgifte op elk moment handmatig worden bijgeregeld om op speciale situaties te reageren.

Het BorderTS scherm wordt centraal achter de strooier gemonteerd en wordt hydraulisch geactiveerd. Bij activering wordt het BorderTS-scherm van de ZA-TS van bovenaf in de strooikwadranten gezwenkt. Door de speciale lamellenstructuur en de traploos instelbare geleideplaat worden de korrels voorzichtig naar de grond geleid.