Many Places. One Passion.
Een portret van het wereldwijde productienetwerk van CLAAS.

Onder het motto ‘Many Places. One Passion‘ geeft CLAAS een beeld van meer dan tien vestigingen wereldwijd die bij de productie betrokken zijn. In interviews met medewerkers en leidinggevenden, features en video’s worden persoonlijke ervaringen en kijkjes achter de schermen gegeven van de dagelijkse werkzaamheden. Op deze manier kan er kennis worden gemaakt met de betreffende vestigingen in plaats van alleen maar geconfronteerd te worden met harde cijfers.

Internationaal maar toch verenigd in een gemeenschappelijke passie voor landbouw. Dat is de
kernboodschap die ‘Many Places. One Passion‘ uitdraagt. Op een geheel eigen landing page staan
video’s, features en vooral interviews met medewerkers van deze internationale CLAAS vestigingen
centraal.
CLAAS heeft tien fabrieken die over de hele wereld verspreid zijn. Passie voor de landbouw is daarbij
de verenigende factor. En als er CLAAS op staat, dan zit er ook CLAAS in – vanaf het product tot de
bedrijfscultuur. Maar hoe lukt het zo’n bedrijf om de hoogste standaards wereldwijd te waarborgen en
toch één gemeenschap te creëren? Daarvoor kunnen degenen die interesse hebben terecht op een
nieuwe landing page van de websites van CLAAS.

Verschillende landen, één bedrijfscultuur.

Het begon allemaal met de CLAAS fabriek in Gaomi, China, waar onder andere de maaidorsers
DOMINATOR 370 en DOMINATOR 260 voor de afzetregio’s Azië, Afrika en Zuid-Amerika werden
geproduceerd. Le Mans en Harsewinkel zouden spoedig volgen, die als hoofdvestigingen voor de
productie van tractoren en zelfrijdende oogstmachines samen de hoofdrol zouden gaan spelen binnen
de CLAAS groep. Met investeringen van in totaal meer dan 80 miljoen euro in de afgelopen vier jaar in
projecten als CLAAS FORTH en SynPro 2020, hebben de beide fabrieken in Frankrijk en Duitsland
zonder meer nieuwe maatstaven in de branche aangelegd. Vestigingen als Chandigarh in India, waar
de CROP TIGER, DOMINATOR 40 en PADDY PANTHER worden geproduceerd, Omaha in de
Verenigde Staten, Törökszentmiklós in Hongarije en verdere vestigingen zullen spoedig in de komende
maanden volgen.

De uitdaging van een wereldwijd productie- en kennisnetwerk ligt niet zozeer in het feit dat
vaardigheden, opleidingsniveaus, beroepservaring en automatiseringssystemen onder één
gemeenschappelijke noemer moeten worden gebracht. De echte uitdaging is ervoor te zorgen dat
uiteenlopende productiemethoden en -aantallen toch het verwachte topkwaliteitsniveau van CLAAS
machines kunnen waarborgen. In de praktijk betekent dit dat ervaringen uit het internationale netwerk
van CLAAS gesynchroniseerd moeten worden met lokale omstandigheden.

Wereldwijd investeren en samen ageren.

Met investeringen in ultramoderne productielijnen bereidt CLAAS zich voor op de meest uiteenlopende
uitdagingen van de toekomst, zoals hogere productieaantallen, nieuwe markten en grotere, veelzijdigere
machines. Door het energie- en warmtemanagement te optimaliseren, wordt de feitelijke behoefte aan
energie en CO2-uitstoot verder teruggedrongen.
Recente mijlpalen op dit gebied zijn bijvoorbeeld het in 2019 opgestarte en nog steeds lopende project
CLAAS FORTH, waarbij meer dan 45 miljoen euro werd geïnvesteerd in de tractorfabriek van LeMans.
Eveneens daaronder valt het in 2021 afgesloten project SynPro 2020 voor een nieuwe productiehal
voor maaidorsers in Harsewinkel en de samen met Horsch opgebouwde montagehal in Kazachstan.
Eind 2021 rolden daar al de eerste TUCANO maaidorsers en XERION tractoren voor lokale markten
van de productielijn. De verdere uitbreiding en modernisering van het wereldwijde CLAAS
productienetwerk wordt op dit moment voortgezet met een investering van 40 miljoen in Bad-Saulgau,
waar voederwinningsmachines worden geproduceerd, aangevuld met een aantal andere projecten op
internationaal niveau. En ook voor de komende jaren staan verdere grote investeringen klaar in de
startblokken.
Het zijn echter niet alleen de ultramoderne productielijnen die daarbij centraal staan, maar ook zeer
gemotiveerde en uitstekend opgeleide medewerkers. Een bedrijf en de vervaardigde producten zijn
immers net zo goed als de mensen die er achter staan. Ontwikkelaars, lassers, controllers,
kwaliteitsbewakers, om er maar eens een paar te noemen. Zij, en nog heel veel meer
productiemedewerkers, hebben allen wereldwijd hetzelfde doel: de beste en efficiëntste oplossingen te
vinden voor onze klanten.