Nieuwe opbouwzaaimachine Centaya-C Special met tweekamertank

Nadat AMAZONE in de herfst van 2022 de opbouwzaaimachine Centaya-C Super voor gecombineerd zaad heeft geïntroduceerd, volgt nu met de pneumatische opbouwzaaimachine Centaya Special de kleinere variant. De machine is uitgerust met een tank van twee kamers en een volume van 1.500 l. AMAZONE biedt de Centaya-C Special in werkbreedten van 3 m, 3,5 m en 4 m.

Efficiënte inzet van bedrijfsmiddelen
Het tankvolume van 1.500 l van de Centaya-C Special is verdeeld twee kamers met een verhouding van 70:30. Daarmee zijn 2 producten met een volume van 1.050 en 450 l te vullen. De verschillende producten worden bij de ISOBUS-gestuurde Centaya-C Special afzonderlijk en nauwkeurig gedoseerd. De opbouwzaaimachine met zijn traploze elektrische doseerunits maakt zaadhoeveelheden van 0,5-400 kg/ha mogelijk bij een werksnelheid van 10 km/h.

De producten worden dan via de transportweg in de segmentverdeelkop naar de kouters gevoerd. Bij de enkelvoudige transportweg worden het zaadgoed en de kunstmest in een Single-Shoot-proces naar het kouter getransporteerd. Daarmee worden het zaadgoed en de kunstmest via een kouter in de grond aangebracht.

Centaya 4000-C Special met dubbele tank in de verhouding 70:30. Zo kunnen twee verschillende producten afzonderlijk worden gedoseerd.
Beide zaaiproducten worden afzonderlijk met 2 doseerunits gedoseerd en via één transportweg naar de segmentverdeelkop gevoerd. Het voordeel daarvan is, dat de doseerrol voor ieder medium afzonderlijk kan worden geselecteerd.

De gecombineerde toediening van zaadgoed en kunstmest bevordert de ontwikkeling van jonge gewassen. Het zaadgoed en de kunstmest worden samen in de bodem gebracht, zodat ze effectief worden toegepast en snel beschikbaar zijn voor de plant.
Het is ook mogelijk om 2 verschillende zaadgoederen af te geven. Zo kunnen bijvoorbeeld verschillende zaadhoeveelheden met de betreffende doseerrollen worden gedoseerd en uitgebracht.

De Centaya-C Special kan worden uitgerust met de microgranulaatstrooier Micro plus. De tank van 110 l kan als extra tank op de pneumatische opbouwzaaimachine worden gemonteerd. In dat geval wordt het zaadgoed in de hoofdtransportweg van de Centaya-C Special geïntegreerd en eveneens in het Single-Shoot-proces uitgebracht.
Zo kan de bestuurder een derde zaadgoed in één rit uitbrengen. Bij dit gebruik gaat het om kleine transporthoeveelheden zoals micronutriënten of kleine zaadhoeveelheden.

Door de grote tankopening is dit gemakkelijk te vullen en de zaadgoedbak en de afzonderlijke doseerunits zijn vanaf het laadplatform makkelijk te bereiken. De machine kan worden uitgerust met een snel los systeem voor een snelle wisseling van zaadgoed tijdens het werk. Voor het bewaren van meer zakken met zaadgoed kan een optioneel opbergvak voor de zakken worden besteld.
Met de tweedelige zaadgoedbak van 1.500 l biedt de Centaya-C Special een hoge capaciteit. Door de vorm van de bak is het benodigde hefvermogen laag, want de metalen zaadgoedbak helt ver naar voren in de richting van de tractor.

Single-Shoot: uitzaaien van zaadgoed met kunstmest op dezelfde zaaidiepte
Single-Shoot: uitzaaien van zaadgoed met kunstmest op dezelfde zaaidiepte
Uitzaaien van twee zaadgoederen. Een derde medium wordt via de Micro plus-strooier gedoseerd en in de transportweg geïntegreerd.
Centaya 4000-C Special opgebouwd op een rotorcultivator KG 4001, de grond wordt goed losgemaakt en gemengd en het zaadgoed wordt zorgvuldig via de TwinTeC-dubbeleschijfskouter op de juiste zaaidiepte geplaatst.

2 koutersystemen, 2 rijbreedten
AMAZONE levert de opbouwzaaimachine met een werkbreedte van 3 m, 3,5 m of 4 m en de RoTeC-enkelschijfskouter of in plaats daarvan de TwinTeC special-dubbeleschijfskouter. De machines kunnen naar wens van de klant met een rijafstand van 12,5 cm of 15 cm (werkbreedten 3 en 4 m) worden besteld.

Snelkoppelsysteem QuickLink
De opbouwzaaimachine Centaya-C is via QuickLink met verschillende grondbewerkingsmachines te combineren. Afhankelijk van de bestelling kan een KE-rotorkopeg of een KX- of KG-rotorcultivator aan de Centaya worden gekoppeld. Op zeer lichte grond is het zelfs denkbaar dat de Centaya met de compacte schijveneg CombiDisc wordt gecombineerd.

  • Eén rit – tot wel 3 verschillende media uitbrengen
  • Gelijktijdig opzetten van verschillende gewassen
  • Snelle ontwikkeling van jonge planten
  • Ieder transportmateriaal wordt afzonderlijk gedoseerd – perfecte dosering