Een visionair in de landbouwtechniek vierde zijn 90ste verjaardag

Een leven vol passie voor AMAZONE:
Prof. h.c. Univ. Samara R A S Dr. Dr. h.c. Heinz Dreyer

Prof. h.c. Heinz Dreyer, jarenlang algemeen directeur van Amazonen-Werke, vierde op 19 februari zijn 90e verjaardag. Hij hielp het bedrijf op te bouwen in de derde generatie van de Dreyer-familie en speelde een sleutelrol bij de ontwikkeling tot een wereldwijde specialist in landbouwtechniek voor moderne gewasproductie. Tijdens zijn loopbaan heeft hij als onderdeel van het management van de Amazone Groep een groot aantal belangrijke technische uitvindingen gedaan die meerdere malen zijn gepatenteerd en onderscheiden. Begin 2005 droeg hij zijn managementfunctie over aan zijn zoon Dr. Justus Dreyer. Desalniettemin blijft hij zorg dragen voor de AMAZONE zaaitechniek en de optimale bemesting. Daarnaast onderhoudt hij de samenwerking met de SAA Samara en andere universiteiten Hij blijft lid van de Raad van Bestuur.

Als oudste zoon van Dipl.-Ing. Heinrich Dreyer, de opvolger van de oprichter van Amazonen-Werke, werd Heinz Dreyer geboren in 1932 en zijn vader droeg hem in een vroeg stadium voor als opvolger. Na zijn afstuderen aan het Ratsgymnasium in Osnabrück en tijdens de schoolvakanties heeft hij verschillende stages gelopen in de staalfabrieken in Georgsmarienhütte en Osnabrück, bij de firma Heinrich Lanz in Mannheim en bij de Bayerische Leichtmetallwerke BLW. Hij studeerde werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit van München en bleef na zijn afstuderen in 1956 aan als medewerker van de universiteit met een onderzoeksopdracht van het Bundesministerie voor Landwirtschaft (Bonn), om alsnog te promoveren.

Zijn plannen werden echter afgebroken toen zijn vader in november 1957 plotseling stierf. Vanaf dat moment trad Heinz Dreyer onmiddellijk in dienst bij AMAZONEN-WERKE samen met zijn neef Klaus Dreyer en nam met hem de leiding van het bedrijf over Dat gebeurde begin 1958. Naast de noodzakelijke uitbreiding van het bedrijf promoveerde Heinz Dreyer opnieuw, studeerde landbouwbedrijfskunde en landbouwbeleid met de daarbij behorende examens en promoveerde in 1963 aan de Justus Liebig Universiteit in Giessen.

Vanaf het begin hield hij zich vooral bezig met productontwikkeling. Ook hier wist hij een prima start te maken. Al na een paar weken vond hij de eerste driepunts-tweeschotelstrooier ZA (driepunts centrifugaalstrooier) uit, die later het voorbeeld werd voor bijna alle kunstmeststrooiers die in de wereld worden gebruikt en die in aantallen van meer dan 750.000 stuks werden verkocht. Ook hield hij zich bezig met de doorontwikkeling van aardappelrooimachines, ontwikkelde hij een nieuw type mestverspreider met breedstrooisysteem, vond hij nieuwe zaaimachines uit voor grotere werkbreedtes en tenslotte een nieuwe moderne zaaimachine, die na korte tijd AMAZONE marktleider maakte met de legendarische AMAZONE D4.

In 1960 trouwde hij met de ondernemersdochter Magdalene Teich uit Neder-Beieren. Van zijn vier kinderen Petra, Nicoline, Konstanze en Justus werd Justus zijn bedrijfsopvolger.

Vanaf 1975 concentreerde hij zijn ontwikkelingsactiviteiten op zaaitechnologie voor no-till in Canada en vond onder meer de AMAZONE beitelschaar uit, die zich tot op de dag van vandaag heeft bewezen in een breed scala van bedrijfsomstandigheden, ook in Rusland. Omdat water schaars is in grote delen van Rusland, zag prof. Heinz Dreyer een grote kans voor no-till en was buitengewoon succesvol. Prof. Heinz Dreyer, de geestelijke vader en uitvinder van de Primera DMC, volgt met vreugde hoe “zijn” machine internationaal steeds meer ingeburgerd raakt.

Prof. Dreyer heeft de AMAZONE-deugden door de jaren heen verankerd in het DNA van de totale AMAZONE-organisatie: dit zijn uitstekende innovatiekracht, hoge kwaliteitsnormen en communicatie op ooghoogte met boeren en wetenschappers over de hele wereld. Met ononderbroken passie en een hoge mate van toewijding is vooruitgang in de landbouwtechniek voor hem een grote passie en de sleutel tot het succes van AMAZONE.

Hoge onderscheidingen voor Prof. h.c. Univ. Samara R A S Dr. Dr. h.c. Heinz Dreyer

Nadat Prof. Dreyer zich de laatste jaren steeds meer met zaaitechniek voor Rusland had beziggehouden, werd hij vervolgens verkozen tot “Lid van de Internationale Academie voor Landbouweducatie” in Moskou. In een lange Russische traditie wordt dit beschouwd als een van de hoogste onderscheidingen (“academici”). Als wetenschappelijk adviseur aan de Staatslandbouwuniversiteit in Samara ontving hij in 2001 ook een eredoctoraat van deze universiteit, een titel die nu ook onveranderd in Duitsland wordt erkend.

In de zomer van 2005 ontving hij een eredoctoraat van de Universiteit van Hohenheim voor zijn verdiensten voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling op het gebied van landbouwtechniek. In 2008 ontving hij de Zilveren Orde van Verdienste van het Ministerie van Landbouw van de Russische Federatie. In 2009 eerde de Vereniging van Duitse Ingenieurs (VDI) het levenswerk van prof. Heinz Dreyer met de VDI Eremedaille.

Als hoogste onderscheiding werd Prof. Heinz Dreyer in 2012 verkozen tot “Buitenlands lid van de Russische Academie voor Landbouwwetenschappen RAAS”. Dit lidmaatschap wordt beschouwd als een van de hoogste wetenschappelijke onderscheidingen in de Russische Federatie en wordt zeer zelden aan niet-Russische wetenschappers gegeven.

In de loop van zijn werk heeft Prof. h.c. Univ. Samara R A S Dr. Dr. h.c. Heinz Dreyer vele onderscheidingen en belangrijke titels ontvangen:

• Prof. h.c. van de Staatl. landbouwuniversiteit Samara
• Lid van de internationale academie voor agrarische opleiding Moskou
• Dipl.-Ing. van de Technische Hoge school München (1956)
• Dr. agr. van de Justus-Liebig-Universiteit Gießen
• Dipl.-Ing. van de Technische Universiteit München (1985)
• Dr. h.c. van de Universiteit Hohenheim

• Mei 2008: Bekroond met de Zilveren Orde van Verdienste door het Russische Ministerie van Landbouw
• Mei 2009: Uitreiking van de (gouden) VDI Medal of Honor (VDI = Vereniging van Duitse Ingenieurs)
• Februari 2012: Verkozen tot “buitenlands lid van de Russische Academie van Landbouwwetenschappen RAAS” (tegenwoordig R A S)
• Mei 2012 Ontvanger van de GORYACHKIN-orde van de Agrarische Staatsuniversiteit van Moskou