Recordomzet ondanks moeilijke omstandigheden – omzet- en resultatengroei verwacht voor 2023

  • Omzet toegenomen tot 4,9 miljard euro
  • Stabiele EBITDA-marge van 8,8% – eenmalige afschrijvingen op nettoresultaat
  • Positieve free cashflow ondanks uitdagende omstandigheden
    Vooruitzichten: groei in omzet en resultaten voor boekjaar 2023

Harsewinkel, 22 december. De omzet van CLAAS, internationaal leider op landbouwtechnisch gebied, is in 2022 ondanks moeilijke omstandigheden met 2,7 % toegenomen tot een nieuwe recordhoogte van 4,9 miljard euro. Hiermee heeft het bedrijf de groei in vergelijking met het voorgaande jaar, met een omzet van 4,8 miljard euro, verder kunnen voortzetten. De EBITDA-marge van 8,8 % – 11,1 % in 2021 – bevindt zich zonder meer nog steeds op een hoog niveau. Het resultaat vóór belasting van 166,3 miljoen euro – 357,1 miljoen in 2021 – wordt bepaald door afschrijvingen ten gevolge van geopolitieke wijzigingen in Oost-Europa en verstoorde leveringsketens.

“2022 was voor ons in alle opzichten een ware uitdaging. Ondanks alle omstandigheden is gebleken dat we over een robuust bedrijfsmodel beschikken. We zijn blijven leveren en hebben met grote persoonlijke inzet bewezen dat we ons aan onze visie kunnen meten om ervoor te zorgen dat de klant de top haalt tijdens zijn werkzaamheden. Kortom, we zijn onze belofte om alles uit de oogst te kunnen halen 100 % nagekomen. Daarvoor zijn we heel veel dank verschuldigd aan al onze medewerkers en partners,” aldus CEO Thomas Böck.

Sterke vraag in Amerika, Europa eveneens een robuuste markt.
Vanwege een sterk oogstjaar, maar vooral vanwege voordelige financieringsvoorwaarden in de eerste helft van het jaar, was er een sterke vraag te bespeuren in de markt voor landbouwtechniek. En ondanks aanzienlijke verstoringen in leveringsketens en een afzwakking in Oost-Europa ten gevolge van de heersende oorlogsomstandigheden, was een grotendeels positieve ontwikkeling waar te nemen. CLAAS wist in 2022 een dynamische toename van de omzet in Noord-Amerika te realiseren. Europa daarentegen kenmerkte zich door een lichte teruggang ten opzichte van de doorgaans uiterst positieve ontwikkelingen die dit jaar plaatsvonden.

Uitdagingen bij leveringsketens bedwongen dankzij hoge inzet.
CLAAS werd door de gevolgen van de coronapandemie en geopolitieke verschuivingen met enorme verstoringen in leveringsketens geconfronteerd, die alleen met behulp van aanzienlijke financiële middelen en persoonlijke inzet konden worden bedwongen. Daarnaast vormde het 22 weken durende stilleggen van de productie ten gevolge van de modernisering van de fabriek in Harsewinkel een enorme uitdaging. Dankzij de enorme inzet van de overige productiefaciliteiten en verkooporganisatie, en door een aantal overbruggingsmaatregelen uit te voeren, konden onmisbare machines toch aan klanten worden geleverd.

Productie- en verkoopnetwerk verder geconsolideerd – onderzoek en ontwikkeling op topniveau.
Het investeringsprogramma werd dit jaar nog verder opgevoerd met een investering van 130 miljoen euro in de verdere uitbreiding van het wereldwijde productie- en verkoopnetwerk. Ook werd de modernisering van de hoofdvestiging in Harsewinkel met succes voltooid. Daarnaast werd ook de productiecapaciteit verder uitgebreid. De verbetering van de infrastructuur van de vestiging in Bad Saulgau verloopt eveneens volgens plan. Tot slot werd in Le Mans een nieuwe CLAAS Academy geopend voor medewerkers van verkooppartners.

Tegelijkertijd bevindt onderzoek en ontwikkeling bij CLAAS zich op een absoluut topniveau. De kosten hiervoor zijn met 6,4 % toegenomen tot 279 miljoen euro voor de doorontwikkeling en vernieuwing van oogstmachines en tractoren, verdere investeringen in de elektronische architectuur voor de aansturing en koppeling van machines, alsmede voor de digitalisering van processen in de landbouw.

Nieuwe maaidorserproductie in Harsewinkel

Voortgezette introductie van nieuwe modellen – bekroning voor LEXION maaidorsers.
Ook dit jaar werd de introductie van nieuwe modellen voortgezet. Daartoe behoort de première van het LEXION topmodel, dat op de Franse vakbeurs SIMA bekroond werd met de ‘Farm Machine’ Award 2023, net zoals de DOMINATOR 260. In Noord-Amerika werden de nieuwe TRION 740 hybride maaidorser en tractoren van de grote serie AXION 900 TERRA TRAC met succes geïntroduceerd. Met de speciale NAXIOS tractoren (conform Stage V), de middelgrote serie SCORPION telescoopladers, de nieuwste generatie VARIANT 500 rondebalenpersen en de QUADRANT EVOLUTION II grootpakpersen werden verdere productsegmenten gemoderniseerd en uitgebreid. Voor LEXION maaidorsers, JAGUAR veldhakselaars en CLAAS tractoren staat nu, na de TRION, ook de nieuwe CLAAS 1200 terminal ter beschikking als opvolger van de tot nu gebruikte S10 universele terminal.

Beroepsopleidingen medewerkers verder uitgebreid.
Op 30 september van dit jaar beschikte de CLAAS Groep wereldwijd over 12.116 medewerkers (11.957 in 2021), waarvan 50,4 % werkzaam waren buiten Duitsland. Op dezelfde peildatum waren 792 medewerkers (775 in 2021) bezig met een beroepsopleiding binnen het bedrijf, waarvan 493 (473 in 2021) in Duitsland zelf. CLAAS leidt in Duitsland medewerkers voor uiteenlopende technische en commerciële functies op, onder andere in praktijkopleidingen. Hetzelfde geldt voor een aantal andere landen waar CLAAS vertegenwoordigd is, zoals Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije en India.

Vooruitzichten.
Ondanks de bestaande onzekerheden rekent CLAAS voor het boekjaar 2023 op dubbele cijfers met betrekking tot groei van de omzet en resultaten. In de belangrijkste verkoopregio’s in Midden- en West-Europa, alsmede in Noord-Amerika, wordt in het algemeen uitgegaan van een stabiele vraag met betrekking tot landbouwtechniek. Voor de komende maanden is de internationale orderportefeuille meer dan gemiddeld gevuld. Met name dankzij het bredere aanbod in zowel het maaidorser- als tractorenprogramma verwacht CLAAS wederom sterke groei in Noord-Amerika. De investeringen in de uitbreiding van het wereldwijde productie- en verkoopnetwerk, alsmede in innovatieve technologieën zoals digitalisering en autonome landbouwtechniek zorgen voor een voortdurende versterking van de marktpositie.


  CLAAS Groep
(IFRS)2022 in milj. €2021 in milj. €Wijziging in %
Winst- en verliesrekening
Opbrengsten4.925,54.797,8+2,7
EBITDA435,7532,1-18,1
EBITDA in % van opbrengsten8,8%11,1%-2,3%-punten
Resultaat vóór belasting166,3357,1-53,4
Nettoresultaat88,1272,6-67,7
Kasstroomoverzicht en balans
Operationele cashflow225,5580,5-61,2
Free cashflow22,2381,5-94,2
Netto liquiditeit430,0480,5-10,5
Eigen kapitaal1.8481.717+7,6
Balanstotaal4.566,14.246,1+7,5
Aantal medewerkers op peildatum 30 sept.12.11611.957+1,3

Alle details kunt u vinden op: geschaeftsbericht.claas.com