SCHMOTZER schoffeltechniek

Nauwkeurige mechanische onkruidbestrijding voor elk bedrijf

Lineair verschuifframe VR 2
SCHMOTZER biedt een nieuw verschuifframe voor zijn schoffelmachines. Het lineaire verschuifframe VR 2 overtuigt door zijn zeer compact ontwerp, zodat zijn kracht vooral opvalt bij het schoffelen onder de moeilijkste omstandigheden.

Het nieuwe lineaire verschuifframe maakt indruk door een zeer grote verplaatsing van in totaal 600 mm (300 mm links en 300 mm rechts). Met name op bochtige kopakkers en gebieden met zijwaartse hellingen waar de tractor de neiging heeft te driften, zorgt dit ervoor dat de schoffelmachine optimaal door de rijen gewassen wordt geleid zonder deze te beschadigen of uit te schoffelen.

Een uniek kenmerk van het nieuwe verschuifframe VR 2 is zijn extreem compacte ontwerp. De afstand tussen het trekstangen-koppelpunt van de tractor tot het koppelpunt op de schoffelmachine bedraagt slechts 470 mm. Hierdoor is de VR 2 maar liefst 450 mm korter in vergelijking met onze bekende parallelle verschuifframe AV 5 en tegelijkertijd is dit het meest compacte verschuifframe in deze klasse op de markt. Het zeer compacte ontwerp vermindert de afstand tussen het zwaartepunt van de schoffelmachine en de tractor aanzienlijk en dus ook de hefboomwerking van de machine op de tractor. Dit heeft meerdere positieve effecten. Enerzijds heeft de tractor beduidend minder hefvermogen nodig. Anderzijds is door de geringere zwaartepuntafstand aanzienlijk minder ballast vooraan vereist, een echt pluspunt bij de bodembescherming en bij het werken op hellingen. Bovendien zorgt de geringere zwaartepuntafstand ook voor een aangenamer rijgedrag op de weg.

Voor een maximaal rustige loop en optimale aanpassing aan de ondergrond van de schoffelmachine zijn voor het verschuifframe steunwielen beschikbaar in de maten 195/55 R10 en 225/55 R12. Voor individueel gebruik in verschillende gewasrijbreedtes kunnen de steunwielen traploos worden ingesteld op spoorbreedtes van 1,50 m tot 2,25 m. Met een optionele uitbreidingsset zijn zelfs spoorbreedtes tot 3 m mogelijk, zodat het verschuifframe VR 2 ook uitstekend voor het werken in bedgewassen geschikt is.

Door de zeer korte constructie van het verschuifframe ligt het zwaartepunt van de schoffelmachine zeer dicht bij de tractor.

Om ervoor te zorgen dat het verschuifframe ook op hellingen rustig loopt en zo min mogelijk dwarskrachten op de tractor worden overgebracht, kan op de VR 2 ook een stabilisatieschijf worden gemonteerd. Hierdoor worden dwarskrachten van het verschuifframe via de stabilisatieschijf naar de grond afgevoerd en blijft de tractor veilig in het spoor rijden.

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe verschuifframe VR 2 is de geïntegreerde, centrale oliecirculatie. Hiermee worden de hydraulische functies van de camerabesturing, en de Section Control van de parallellogrammen voorzien van de benodigde oliehoeveelheid. Derhalve stellen met name volledig uitgeruste schoffelmachines aanzienlijk lagere eisen aan de olieopbrengst, de oliehoeveelheid en de olietoevoer via de tractor.

Verder zijn alle hydraulische en elektronische componenten optimaal beschermd, door montage achter panelen. Voor meer onderhoudsgemak zijn alle smeerpunten van de verschuifeenheid op de VR 2 centraal samengevat, zodat het onderhoud hiervan in de kortst mogelijke tijd kan worden uitgevoerd.

Dankzij de zeer grote verplaatsingsweg van 600 mm wordt de schoffelmachine in bochten en op hellingen betrouwbaar tussen de rijen gestuurd.

Camerasysteem Smart Vision
Het overgrote deel van de vandaag geleverde schoffelmachines is voorzien van een automatische gewasrijregeling via een verschuifframe en een camerasysteem. Hierbij vormt het camerasysteem het hart van de besturing en moet de schoffelmachine door een betrouwbare plantherkenning perfect door de gewasrijen leiden. Voor deze essentiële taak heeft SCHMOTZER het camerasysteem Smart Vision ontwikkeld.

De camera Smart Vision kan gewassen vanaf een grootte van 2 x 2 cm herkennen.


Het cameraoog van Smart Vision produceert een contrastrijk beeld met een Full HD-resolutie. Hierdoor is een betrouwbare detectie van gewasrijen vanaf een plantgrootte van 2 x 2 cm gewaarborgd. Om een hoge duurzaamheid te garanderen, is de camera absoluut stofdicht en zelfs bestand tegen hogedrukreinigers.

Om ervoor te zorgen dat zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling van de plant kan worden geschoffeld, zelfs bij niet-gesloten gewassen, is de camera uitgerust met een meerrijige detectie tot 5 rijen. Bovendien kan de camera worden uitgerust met LED-werkverlichting, waardoor ook ’s nachts schoffelen geen probleem is, wat vooral in combinatie met de rijspuitinrichting RowSpray interessant is.

Verder is voor het camerasysteem een optionele rijentaster beschikbaar. Deze maakt betrouwbaar en nauwkeurig schoffelen mogelijk bij of kort voor het sluiten van de rijen en is bijzonder geschikt voor stengelvormende gewassen, zoals maïs of zonnebloemen.

Het camerasysteem wordt bediend via een 10-inch terminal met hoge resolutie.

Om ervoor te zorgen dat de schoffelmachine zelf op hellingen via de camerabesturing en het verschuifframe veilig door de gewasrijen wordt geleid, is het camerasysteem met een hellingssensor met automatische hellingcorrectie uitgerust.

 Daardoor is schoffelen niet alleen op vlak terrein mogelijk, maar ook op uitdagend terrein. Hierbij stelt de instelling van de camera geen hogere eisen aan de bestuurder dan op vlak terrein, zodat ook bestuurders met minder ervaring zonder problemen op een helling kunnen schoffelen.
Het camerasysteem Smart Vision bestuurt tot slot via een pulsbreedtegemoduleerde besturing het verschuifframe uiterst gevoelig. De verschuifsnelheid van het verschuifframe wordt hierbij snelheidsafhankelijk geregeld. De registratie van de snelheid vindt plaats via een wielsensor op het steunwiel van het verschuifframe.
De bediening van het camerasysteem vindt comfortabel plaats in de cabine via een 10 inch grote terminal met hoge resolutie en aanraakbediening. Voor een zo groot mogelijke weerstand tegen invloeden van buitenaf is deze stofdicht en beschermd tegen waterstralen.

Schoffelmes-snelwisselsysteem RapidoClip
Essentieel bij schoffelmessen is de lange levensduur in combinatie met een scherpe snijkant. De schoffelmessen moeten in staat zijn om een volledige snede te maken in de bovenste 2 – 3 cm van de grond. Wanneer de messen versleten zijn, moeten ze zo eenvoudig en snel mogelijk worden vervangen om de stilstandtijden van de schoffelmachine tot een minimum te beperken.

Schoffelmes-snelwisselsysteem RapidoClip in veldgebruik.

Vooral in natte jaren met korte werkvensters voor het schoffelen moeten de stilstandtijden door slijtage van de schoffelmachine gering worden gehouden. Bovendien kunnen tussen verschillende gewassen verschillend brede schoffelmessen noodzakelijk zijn.

In de regel worden de schoffelmessen afhankelijk van de fabrikant ofwel aan de messteel vastgeschroefd, geklonken of hieraan vastgelast. Deze systemen hebben echter nadelen wat betreft de wisselsnelheid, de veilige bevestiging van de schoffelmessen en de kosten. Om deze reden hebben op de markt inmiddels 2 snelwisselsystemen voor schoffelmessen ingang gevonden. Bij deze systemen wordt het schoffelmes in de steel gehaakt en ofwel met een schroef of een borgclip vastgezet. Deze varianten hebben echter ook het probleem dat de scharen los kunnen raken en het verwisselen meer moeite kost door slijtage van de steel.

RapidoClip is het eerste gereedschapsloze snelwisselsysteem voor schoffelmessen.
Door de hefboomkracht van de veerhendel worden de schoffelmessen zelfs in de zwaarste omstandigheden betrouwbaar op de schaarsteel gehouden.

Om deze problemen met verschillende schoffelmesbevestigingen op te lossen, werd het snelwisselsysteem RapidoClip ontwikkeld. Het systeem, waarvoor patent is aangevraagd, is het eerste en volledig gereedschapsloze snelwisselsysteem voor schoffelmessen op de markt. RapidoClip maakt een eenvoudige en vooral snelle wissel van de schoffelmessen mogelijk.

Net als het bekende Rapido-mes van SCHMOTZER bestaat ook de nieuwe RapidoClip uit een schoffelsteel en een mesplaat, die met elkaar worden verbonden via een tand- en groefsysteem. Bij het nieuwe RapidoClip-systeem wordt de schaarplaat via de RapidoClip-veerhendel aan de schoffelsteel bevestigd. De veerhendel klemt de mesplaat via de hefboomwerking en het draaipunt dat in de schoffelsteel is gefreesd, op betrouwbare wijze aan de schoffelsteel vast. Dit systeem houdt het schoffelmes op de schaarsteel, zelfs in de zwaarste bodemomstandigheden.

Om een hakmes te verwisselen, wordt de veerhendel met één hand tegen de schaarsteel gedrukt. Hierbij komt de vergrendeling van de veerhendel op de schaarsteel los en kan deze met de andere hand naar de zijkant eruit worden getrokken. Vervolgens kan de veerhendel naar beneden worden geklapt en uit het langwerpige gat van de mesplaat worden verwijderd. Daarna kan de mesplaat naar voren uit het tand- en groefsysteem worden geschoven en kan een nieuwe mesplaat op de schaarsteel worden geschoven. Aansluitend wordt de mesplaat weer met de veerhendel op de schaarsteel vastgeklemd. Met RapidoClip is het verwisselen van scharen op de schoffelmachine zonder gereedschap binnen zeer korte tijd zelfs op het veld mogelijk, wat een ​echte meerwaarde voor de schoffelmachine is.

RapidoClip met losgemaakte veerhendel
Verwijderen van de mesplaat

Voor het RapidoClip-systeem zijn ook de aanaarders verbeterd, terwijl ze nog steeds op de schaarsteel kunnen worden gemonteerd. De aanaarders worden met een schroefklem op de schaarsteel bevestigd en via een langwerpig gat kan de aanaardintensiteit worden ingesteld of buiten werking worden gesteld.

SCHMOTZER schoffelmachine Venterra 2K in combinatie met de AMAZONE fronttank FTender 1600 voor onkruidbestrijding en bemesting in één werkgang.