Snellere groei bij CLAAS

CLAAS, een van de internationaal leidende fabrikanten van landbouwmachines, zag de omzet in het fiscale jaar 2021 met 19 procent stijgen naar een nieuw hoogtepunt van 4,798 miljard euro (vorig jaar bedroeg de omzet 4,042 miljard euro). Het resultaat vóór belasting steeg naar 357 miljoen euro (vorig jaar 158 miljoen euro).

  • Omzet met 19 procent gestegen naar 4,8 miljard euro
  • Dubbele cijfers met betrekking tot de groei in alle werelddelen
  • Resultaat vóór belasting duidelijk verbeterd
  • Uitzicht voor 2022:  gematigde omzetstijging en resultaten die licht onder de cijfers van het vorige jaar blijven

“Ondanks toeleveringsproblemen en de pandemie is CLAAS dit jaar verder gegroeid. In vrijwel alle werelddelen konden dubbele cijfers worden geschreven en is bovendien een duidelijke verbetering opgetreden in  de rentabiliteit”, aldus Thomas Böck, voorzitter van de directie van CLAAS.

In het vorige jaar waren de markten van Noord-Amerika en Oost-Europa bepalend voor de groei. Dit jaar konden daar echter ook de voor CLAAS belangrijke kernmarkten van West- en Centraal Europa met Duitsland en Frankijk aan worden toegevoegd. Zelfs in Groot-Brittannië kon, ondanks de uit de Brexit voortvloeiende onzekerheden,  een duidelijke groei tot stand worden gebracht.

Uitgaven voor research en development op een recordniveau
De uitgaven voor research en development bereikten met een bedrag van 262 miljoen euro (vorig jaar 237 miljoen euro) een nieuw hoogtepunt. Van groot belang daarbij waren zonder meer de investeringen in nieuwe elektronische architecturen en digitalisering van landbouwprocessen. 

Ook de zakelijke investeringen van 138 miljoen euro (vorig jaar 131 miljoen euro) bleven opnieuw op hoog niveau. Afgelopen mei kon de ’toekomstfabriek’ voor tractoren in Le Mans na een uitgebreide verbouwing opnieuw worden geopend. Na beëindiging van deze werkzaamheden vond een vrijwel naadloze overgang plaats naar de tweede moderniseringsfase voor de productie van maaidorsers  in Harsewinkel, die inmiddels met succes is voltooid. In slechts vijf maanden tijd werd een productieoppervlak van meer dan 15.000 m² volledig vernieuwd. In beide fabrieken wordt gebruikgemaakt van ultramoderne, geautomatiseerde transportsystemen voor nóg meer flexibiliteit en efficiëntie. Ook in het Russische Krasnodar is de productiecapaciteit verder verhoogd, waar nu vier keer zoveel maaidorsers worden geproduceerd dan vijf jaar geleden.

Thomas Böck, voorzitter van de CLAAS bedrijfsleiding | Hans Lampert, lid van de CLAAS bedrijfsleiding, verantwoordelijk voor financiën, control en bedrijfseconomie (tot 31 december 2021) | Henner Böttcher, lid van de CLAAS bedrijfsleiding, verantwoordelijk voor financiën, control en bedrijfseconomie (vanaf 1 januari 2022) | Christian Radons, lid van de CLAAS bedrijfsleiding, verantwoordelijk voor Sales en Service

Succesvolle productcampagne 
Dankzij innovatieve producten en succesvolle verkoop heeft CLAAS nieuwe klanten aan zich weten te binden en reeds bestaande klanten blijvend kunnen overtuigen. Met twintig typen van de nieuwe TRION serie werd de in 2019  gestarte campagne voor oogsttechnologie voortgezet. Conform het motto ‘Fits your Farm’ beschikt CLAAS nu in het middensegment over een assortiment uitvoeringen en uitrustingen die zijn gelijke niet kent in deze klasse maaidorsers.

Ook bij de tractoren waren belangrijke impulsen waar te nemen. De CLAAS AXION 960 werd dankzij zijn zelflerend chauffeursassistentiesystem door een internationale jury van agrarische journalisten uitgeroepen tot ‘Sustainable Tractor of the Year 2021’. Verder zorgt CEMOS aantoonbaar voor een tweecijferige vermindering van het dieselverbruik, De ARION 400 tractoren kregen voor de introductie van uitlaatgasnorm Stage V  een nieuwe facelift en zijn nu bovendien voorzien van een aantal parameters waarmee het vermogen verder toeneemt. Ook op het gebied van voederwinning is een aantal noviteiten gerealiseerd, zoals de uitgebreide technische update die voor de QUADRANT grootpakpersen is uitgevoerd.

Aantal medewerkers wereldwijd neemt toe
In de loop van het jaar is het aantal medewerkers verder toegenomen. Aan het einde van het fiscale jaar 2021 bedroeg het aantal medewerkers 11.957 (vorig jaar 11.395). In Duitsland nam het aantal medewerkers met 3,5 procent toe tot 5790 (vorig jaar 5596), terwijl in Frankrijk het aantal medewerkers met 4,3 procent toenam tot 2377 (vorig jaar 2279). Het aantal leerlingen nam eveneens toe en kwam binnen de gehele groep op een totaal van 775 (vorig jaar 714), waarvan er 473 in Duitsland worden opgeleid (vorig jaar 473).

CLAAS groep in getallen
(IFRS)2021 in milj. €2020 in milj. €Wijziging in %
Opbrengst4797,84042,3+18,7
EBITDA532,1333,4+59,6
Resultaat vóór belasting357,1158,1+125,9
Saldo272,6107,1+154,5
Free cashflow381,5308,1+23,8
Eigen kapitaal1717,11.464,1+17,3
Zakelijke investeringen138,1131,4+5,1
Research en development262,3237,4+10,5
Balanswaarde4246,13.722,5+14,1
Aantal medewerkers op 30 sept. 202111.95711.395+4,9

Vooruitzichten

De situatie met betrekking tot toelevering en de prijsontwikkeling op de inkoopmarkten vormen in vergelijking met eerdere jaren een hoger risico. Voor het fiscaal jaar 2022 gaat CLAAS voor de kernverkoopregio’s echter uit van een stabiele vraag naar mechanische landbouwproducten. Ondanks de eerder genoemde onzekerheden verwacht CLAAS desalniettemin een hogere omzet en een resultaat dat licht onder dat van vorig jaar blijft.

Alle details en nog veel meer spannende verhalen kunt u vinden op: geschaeftsbericht.claas.com